Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης συμμετεχόντων του προγράμματος

 

«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής - Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''»

 

----------

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  με τίτλο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων - Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής - Ι.Π.Α.Π ''Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ''» με κωδικό ΟΠΣ 5001577 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» παραθέτεται ο οριστικός πίνακας συμμετεχόντων.

 

 

      Τελευταία Ενημέρωση :  2 October 2018 - [2018-7-02 13:53:00] 

 

Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης

 

Α/Α

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Μόρια

1

1

72

2

4

68

3

5

68

4

3

60

5

2

40

 

     Τελευταία Ενημέρωση :  2 October 2018 - [2018-7-02 13:53:00] 

 

                                                   

                              

 

        

 

]]>